351 företag har ökat sin konkurrenskraft

Genom Affärskraft Värmland har 351 företag, med färre än tio anställda, fått möjlighet att öka sin konkurrenskraft genom konkreta, skräddarsydda utbildningar, inom relevanta områden. Deltagarna har kunnat välja bland fem utbildningar, där samtliga medarbetare har haft möjlighet att gå en varsin utbildning.

Medarbetarna har kunnat välja mellan försäljning, ledarskap, marknadsföring, ekonomi och Officepaketet. Utbildningar som på olika vis syftat till att öka företagets affärsmässighet. Tack vare att projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden har kostnaden för att delta varit låg. Soloföretag betalde endast 1000 kronor och mikroföretag (2-9 anställda) 2000 kronor för hela företaget.

Förutom utbildningar har ägare/vd deltagit på en företagsanalys, för att fastställa företagets nuläge, önskade läge och vad som krävs för att förflytta verksamheten mellan de två.

Den sista utbildningen är nu genomförd och det enda som återstår är ett antal uppföljningsträffar. Under uppföljningen får de företag som önskar träffa en processledare för att ihop med denna arbeta vidare mot det önskade läget.

Kompetensutveckling ger resultat

För att Värmland även i framtiden ska ha ett starkt näringsliv måste vi satsa på de minsta företagen. I Värmland finns över 14 000 företag med färre än tio anställda. De står för hela 91 procent av länets företagsförekomster och står för en stor del av sysselsättningstillväxten.

Målet med Affärskraft Värmland är att öka omsättningen och sysselsättningen i, de för Värmland så viktiga, solo- och mikroföretagen. I detta fall görs det genom utbildningar som stärker företagens kompetens och affärsmässighet.

Under snart tre års tid har värmländska företag med upp till nio anställda haft möjlighet att stärka sin verksamhet genom Affärskraft. Vilka de långsiktiga resultaten blir återstår att se, men redan nu har projektet gett fler positiva effekter.

En stor del av personerna som deltagit har både fått ökad motivation att genomföra sitt arbete och kompetens för att göra det ännu bättre. Förhoppningsvis ska detta återspeglas i resultaten på företagsnivå, genom ökad omsättning och fler anställda.

När Affärskraft genomfördes första gången, 2010-2013, gav företagsanalyserna och utbildningarna goda resultat. Nära hälften av företagen som deltog uppgav att de ökat sin omsättning och var tredje företag ökade sin avlönade arbetstid.

Senaste nyhet: