Tre personer sitter och lyssnar på utbildaren som står framför dem.

FÖRETAGSANALYS

Kartläggning av ditt företag


Syftet med företagsanalysen är att hjälpa dig som företagsledare att identifiera vilka åtgärder och resurser som behövs för att skapa tillväxt och utveckling i företaget. Den hjälper dig att ta reda på vilka kompetenser du och dina medarbetare är i störst behov av, och ger dig verktyg för att du själv ska kunna fortsätta analysera och affärsutveckla din verksamhet.

Vi inleder med att kartlägga företagets nuläge. Hur ser det ut just nu och Hur kommer det sig att det ser ut som det gör? Därefter tar du fram ett önskat läge för företaget. Hur vill du att företaget skall se ut och fungera i framtiden?

Det tredje steget handlar om hinder som står i vägen för en önskad utveckling och det fjärde steget behandlar resurser, såväl befintliga som nya resurser för att nå ett önskat läge. Det sista som sker är att du tar fram en kort handlingsplan för såväl företagets utveckling som implementeringen på hemmaplan.

Det praktiska arbetet under analysen sker dels enskilt steg för steg, dels som redovisning i grupp och i kortare diskussioner två och två. Det innebär att du kommer att få ta del av intressanta erfarenheter och utmaningar från företagare i helt andra branscher.

Avslutningsvis ger en representant från Handelskammaren dig praktisk information om nästa steg. Vi går igenom hur du registrerar medarbetare och hur de går till väga för att anmäla sig till en utbildning. Vi presenterar kort de olika utbildningarna. Du får också information om hur den tidsrapportering som du som företag ska lämna in fungerar.

Kunskapsmål

Efter företagsanalysen ska företagets vd/ägare:

  • Ha en bild av sitt företags nuläge, starka sidor och mindre starka sidor.
  • Ha en bild av sitt företags önskade läge om 2-3 år.
  • Ha en bild av vilka hinder som finns för att nå det önskade läget.
  • Ha en bild av vilka resurser som behöver förstärkas eller tillföras.
  • Ha underlag för att på hemmaplan involverar medarbetarna i en fördjupad företagsanalys.

För vem?

Företagsanalysen riktar sig till företagets vd/ägare.

Innehåll och omfattning (4 timmar)

  • NÖHR-modellen presenteras.
  • Deltagarna gör sin egen analys av företaget enligt modellen.
  • En fördjupningsdel att använda på hemmaplan presenteras.
  • Praktisk information om projektet och utbildningsval.
Återstående företagsanalyser
Affärskraft Värmland är fullbokat och inga fler företagsanalyser kommer att genomföras. 

Företag som deltagit på en analys har fortfarande möjlighet att anmäla sig till utbildningar.

Utbildningsansvarig

Mats Lundqvist.
Processkonsult, ägare till Next level management AB. Marknadsekonom med lång och bred erfarenhet från marknadsföring och affärsutveckling. Specialist på förändringsarbete. Arbetar bland annat med LIFT, Almis affärs- och ledarutvecklingsprogram för tillväxtföretag. Har hela Sverige som arbetsfält.  www.nextlevel.se

Fyra processledare turas om att hålla i företagsanalyserna. Förutom Mats Lundqvist är det Ethel Wallberg, Nina Engdahl och Synnöve Orebjörk.
Våra utbildningar:

Uppföljning

Efter att ni genomfört utbildningarna ingår en uppföljning med processledare för att ni på bästa sätt ska kunna ta tillvara på det ni lärt er och de kontakter som ni skapat.