Fem personer sitter vid ett bord och diskuterar.

Affärskraft Värmland

Affärskraft Värmland är ett kompetensutvecklingsprojekt för dig som äger eller arbetar på ett företag med upp till 9 årsanställda, med säte i Värmland. Genom företagsanalyser, skräddarsydda utbildningar och uppföljning med processledare kan ni öka företagets konkurrenskraft och därmed era chanser att tjäna mer pengar och växa.

Projektet drivs av Handelskammaren Värmland, i samverkan med de värmländska kommunerna och Almi. Affärskraft Värmland medfinansieras av Europeiska socialfonden vilket gör att kostnaden att delta är låg. Soloföretag betalar 1 000 kronor och mikroföretag 2 000 kronor. I priset ingår en företagsanalys, en utbildning per anställd och uppföljning. Inga ytterligare kostnader tillkommer.

Företagsanalys

Det första steget är en företagsanalys. Här får företagsledaren, med hjälp från en processledare, en genomlysning av verksamheten. Företagsanalysen omfattar 4 timmar och sker ihop med ett 10-tal andra företagare. Under analysen går deltagarna bland annat igenom var deras företag befinner sig idag, vart de vill vara om tre år och vilka hinder som företaget behöver ta sig förbi för att nå dit.

Under företagsanalysen får deltagarna en mall och verktyg för att fortsätta analysen på hemmaplan. Tillsammans med medarbetarna tar företagsledaren fram en utvecklingsplan för kompetensutveckling. Utifrån planen väljer ni sedan vilka utbildningar ni har störst nytta av. 

Försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi och Officepaketet

Utbildningarna är skräddarsydda för att passa småföretagare och finns inom områdena försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi och Officepaketet. Alla på företaget får chansen att gå en varsin utbildning, men det är inget krav att samtliga anställda ska delta. 

Uppföljning

För att underlätta implementering och bidra till att utbildningsinsatserna blir en god investering ingår en uppföljning ihop med en processledare. Uppföljningen hjälper företaget att på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas nya kompetenser och det kostar ingenting extra.

Under de tre år som projektet pågår kommer 800 ägare och anställda på värmländska företag med upp till 9 årsanställda att få möjlighet att gå en utbildning. Eftersom det finns ett begränsat antal platser är det först till kvarn som gäller.

Grafik på stegen i projektet