Fem personer sitter vid ett bord och diskuterar.

Affärskraft Värmland

Affärskraft Värmland är ett kompetensutvecklingsprojekt för dig som äger eller arbetar på ett företag med upp till 9 årsanställda, med säte i Värmland. Genom projektet får du möjlighet att öka företagets och din egen konkurrenskraft genom utbildningar som gör dig mer affärsmässiga.

Projektet drivs av Handelskammaren Värmland, i samverkan med de värmländska kommunerna, Inova och Almi. Målet är att öka omsättningen och antalet anställda hos de företag som deltar. Under den tidigare projektomgången som pågick 2010-2013, ökade 49 procent av de medverkande företagen sin omsättning och 29 procent ökade sin avlönade arbetstid. 

Affärskraft Värmland medfinansieras av Europeiska Socialfonden vilket gör att kostnaden att delta är låg. Soloföretag betalar 1 000 kronor och mikroföretag 2 000 kronor. I priset ingår företagsanalys, en utbildning per anställd och uppföljning. Inga ytterligare kostnader tillkommer.

Fyra steg

Deltagande i projektet sker i fyra steg. Vid anmälan bokar den som äger eller driver företaget in sig till en företagsanalys. Företagsanalysen leds av en erfaren processledare och sker i grupper om 8-10 företag. Analysen pågår under en halvdag där deltagarna går igenom var företaget befinner sig idag, vart de vill vara om tre år och vilka hinder som de behöver ta sig förbi för att nå dit.

Under företagsanalysen får deltagarna en mall och verktyg för att fortsätta analysen på hemmaplan. Tillsammans med medarbetarna tar företagsledaren fram en utvecklingsplan för kompetensutveckling. Utifrån planen väljer ni sedan vilka utbildningar ni har störst nytta av. 

Försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi och Officepaketet

Utbildningarna är skräddarsydda för att passa småföretagare och finns inom områdena försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi och Officepaketet. Alla på företaget får chansen att gå en varsin utbildning, men det är inget krav att samtliga anställda ska delta. 

Uppföljning

För att underlätta implementering och bidra till att utbildningsinsatserna blir en god investering kan du efter avslutad utbildning, boka in en processledare som jobbar med dig, ditt företag och din organisation i upp till 4 timmar. Uppföljningen hjälper företaget att på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas nya kompetenser och det kostar ingenting extra.

Under de tre år som projektet pågår kommer 800 ägare och anställda på värmländska företag med upp till 9 årsanställda att få möjlighet att gå en utbildning. Eftersom det finns ett begränsat antal platser är det först till kvarn som gäller.

Grafik på stegen i projektet