Uppföljning

Kunskapsspridning och implementering

Du och dina medarbetare kommer i projektet Affärskraft Värmland att ta del av flera matnyttiga utbildningar. Kompetensen kommer att stärkas och inspirera er att utveckla företaget vidare. Som du säkert känner till så är det inte självklart att det blir en beteendeförändring bara för att du går en utbildning. Det kan finnas hinder både hos medarbetare och i företaget som bromsar upp förändringen.

 För att bidra till att utbildningsinsatserna blir en god investering får ni efter utbildningarna hjälp av en processkonsult med implementering av era nyvunna kunskaper. Processledaren jobbar med dig, ditt företag och din organisation i upp till 4 timmar. Uppföljningen kostar ingenting extra. 

Så går det till

Vi kommer att ta kontakt med dig efter att den första medarbetaren har gått en utbildning. Där följer vi upp hur deltagandet i projektet löper på och om det finns intresse för uppföljning. Du får svara på några frågor för att ringa in ert behov och processledaren tar sedan kontakt direkt med dig. 

Om företaget har 1-2 anställda träffar den som äger/driver företaget processledaren tillsammans med andra företag. Har företaget flera anställda kommer processledaren ut till ert företag.

För att vara garanterad uppföljning ska den vara genomförd senast tre månader efter att första medarbetare på företaget har gått klart en utbildning. 

Ansvarig uppföljning

Mats Lundqvist, processkonsult och ägare till Next level management AB. Marknadsekonom med lång och bred erfarenhet från marknadsföring och affärsutveckling. Specialist på förändringsarbete. Mats arbetar bland annat med LIFT, Almis affärs- och ledarutvecklingsprogram för tillväxtföretag. www.nextlevel.se